Onderzoek bij vrouwen met traumatische bevallingservaringen

Behoefte aan betere communicatie en meer controle

Duidelijke uitleg, praktische en emotionele ondersteuning, en echt gehoord worden. Dat zijn door de 2.192 vrouwen die meededen met een onderzoek naar traumatische bevallingservaringen de meest genoemde factoren die hun nare ervaring mogelijk hadden kunnen voorkomen. Dit blijkt uit een Nederlandse studie naar de preventie van traumatische bevallingservaringen die op 29 mei is gepubliceerd in Archives of Women's Mental Health.

WAT  IS  BEKEND

 • 10-20 procent van de vrouwen ervaart de bevalling als traumatisch
 • 1-3 procent van alle vrouwen ontwikkelt een posttraumatische stress stoornis (PTSS) na de bevalling (met o.a. herbelevingen, nachtmerries of niet meer zwanger durven worden)
 • Inmiddels is veel bekend over risicofactoren en gevolgen, en wordt onderzoek gedaan naar behandeling van PTSS na de bevalling

WAT  IS  NIEUW

 • Dit is wereldwijd de eerste kwantitatieve studie naar de preventie van traumatische bevallingservaringen
 • In tegenstelling tot wat meestal wordt gedacht, zijn het niet de interventies/complicaties op zich die vrouwen als traumatisch ervaren, maar gebrek aan goede communicatie, uitleg en controle
 • Volgens de ruim 2000 vrouwen die met dit onderzoek meededen had hun traumatische ervaring mogelijk voorkomen kunnen worden met betere communicatie, praktische en emotionele ondersteuning en meer naar hen luisteren

RESULTATEN

Wat maakte de bevalling een traumatische ervaring? *

 • gebrek aan / verlies van controle
 • angst voor de baby’s gezondheid / leven
 • pijn / lichamelijk ongemak
 • communicatie / uitleg

Hadden zorgverleners iets kunnen doen om de traumatische ervaring te voorkomen? *

 • (goede) uitleg / communicatie
 • (meer) naar mij luisteren
 • mij emotioneel en praktisch (meer/beter) ondersteunen
 • bepaalde handelingen / interventies laagdrempeliger uitvoeren

Hadden de vrouwen achteraf zelf iets willen doen wat misschien de traumatische ervaring had kunnen voorkomen? *

 • niets
 • bepaalde handelingen / interventies vragen
 • bepaalde handelingen / interventies weigeren
 • (meer / beter / anders) voorbereiden op de bevalling

Veel vrouwen zijn ontevreden over de ontvangen nazorg

 • meer dan de helft heeft geen nacontrole gehad bij degene die hun bevalling heeft begeleid
 • ca. 1 op de 4 vrouwen geeft aan dat tijdens de nacontrole niet is besproken dat ze een nare/traumatische bevallingservaring hebben gehad
 • ca. 1 op de 4 vrouwen had graag doorverwezen willen woorden voor (psychische) begeleiding na de bevalling

* meest genoemde antwoorden

WIE DEDEN MEE

2192 vrouwen deden mee aan het onderzoek naar traumatische bevallingservaringen

Vrouwen konden meedoen als zij zelf aangaven dat ze een bevalling als traumatisch hadden ervaren

Voor de meerderheid (4 van de 5) was dit hun eerste bevalling, en voor de helft was dit korter dan 2 jaar geleden.

Ongeveer de helft van de vrouwen:

 • was tijdens de zwangerschap bang voor de bevalling
 • is tijdens de bevalling door de verloskundige naar het ziekenhuis (gynaecoloog) verwezen
 • is niet spontaan bevallen (keizersnede of vacuum)
 • heeft klachten passend bij een posttraumatische stress stoornis (PTSS), of heeft deze klachten gehad

Ongeveer 1 op de 4 vrouwen:

 • heeft een diagnose postpartum PTSS of depressie gekregen
 • is behandeld met EMDR of cognitieve gedragstherapie