De TEACH-studies richten zich op preventie van traumatische bevallingservaringen.

Momenteel worden de resultaten van het laatste onderzoek geanalyseerd. Zie ook de pagina 'resultaten'.


De TEACH-studie (Traumatic Experiences Associated with CHildbirth) wordt vervolgd! 

De TEACH-3 focust op de zwangerschap en bevalling NA een traumatische bevallingservaring.

Heb je een bevalling als traumatisch ervaren en ben je daarna nog minimaal één keer bevallen?

Je kunt meedoen als:

- je na 2008 een bevalling als traumatisch hebt ervaren en daarna nog minimaal één keer bevallen bent. De vragenlijst gaat over de bevalling direct volgend op de bevalling die je traumatisch vond. 
- de bevallingen in Nederland hebben plaats gevonden
- je 18 jaar of ouder bent 
- je op dit moment niet zwanger bent 
- je de vragenlijst in het Nederlands kan invullen

Het kost je ongeveer 15 minuten om de vragenlijst in te vullen. Als je een toelichting geeft op enkele antwoorden, dan help je ons nog beter. Dan kost het invullen van de enquête wat meer tijd. 

Voor het onderzoek is je persoonlijke ervaring het belangrijkst. Je kunt deelnemen aan het onderzoek ongeacht hoe je bevalling in medisch opzicht is verlopen. Uiteraard is deelname anoniem. 

De TEACH-3 richt zich op de zwangerschap en bevalling NA een traumatische bevallingservaring. Door middel van deze studie hopen we beter te begrijpen hoe het komt dat sommige mensen na een eerdere traumatische ervaring de volgende bevalling wél als positief ervaren en anderen niet. Daarom willen wij graag meer weten over jouw traumatische bevallingservaring, hoe de direct daaropvolgende zwangerschap en bevalling voor jou zijn geweest, en of je psychische klachten had of hebt.

Dit onderzoek is beoordeeld door de Medical research Ethics Committees United (MEC-U) (nummer W18.020) als zijnde niet-WMO plichtig.