Onderzoek traumatisch ervaren bevallingen

og:image fb:app_id
De eerste resultaten !

2192 vrouwen deden mee met het onderzoek.

De voorlopige analyses van wat vrouwen als traumatisch ervaren en hoe ze denken dat hun traumatische ervaring voorkomen had kunnen worden, lijken aan te geven dat vooral duidelijke communicatie, goede begeleiding, controle ervaren en voorbereiding cruciaal zijn. 

Ongeveer de helft van de vrouwen die meedeed is tijdens de bevalling door de verloskundige naar het ziekenhuis (gynaecoloog) verwezen, en ongeveer de helft van alle vrouwen is spontaan bevallen (zonder keizersnede of vacuum).

Ongeveer een kwart van de vrouwen geeft aan dat tijdens de nacontrole niet is besproken dat ze een nare/traumatische bevallingservaring hebben gehad en dat ze graag doorverwezen hadden willen worden voor (psychische) begeleiding na de bevalling

Houd deze website in de gaten voor meer informatie. 

Zelf een traumatische bevallingservaring?

Wij willen graag weten van vrouwen die een traumatische bevallingservaring hebben gehad hoe zij denken dat dit voorkomen had kunnen worden. Wij willen hiermee de zorg rondom zwangerschap en bevalling verbeteren, zodat minder vrouwen in de toekomst een traumatische bevallingservaring hebben.

De vragenlijst gaat over wat voor vrouwen zelf rondom de bevalling naar of ingrijpend is geweest, hoe de nazorg is geweest, en wat zij denken dat er gedaan had kunnen worden om de traumatische ervaring te voorkomen. Daarnaast hebben wij enkele vragen gesteld over hoe het verloop van zwangerschap en bevalling zijn geweest, of er spraks is of was van psychische klachten, ,en welke zorgverleners betrokken waren bij de zwangerschap en bevalling.

Vrouwen konden meedoen wanneer zij

 18 jaar of ouder zijn

 na 2005 één of meerdere bevallingen als traumatisch hebben ervaren, en die bevalling in Nederland was

  Nederlands kunnen lezen en schrijven


   Voor het onderzoek is de persoonlijke ervaring het belangrijkst. Deelname kon ongeacht hoe de bevalling in medisch opzicht is verlopen. 

   Uiteraard is deelname anoniem.


Ben je geinteresseerd in het onderzoek / de resultaten, stuur ons dan een mailtje: info@traumatischebevalling.nl

Achtergrond


Doel van dit onderzoek is te inventariseren onder vrouwen die een traumatische bevallingservaring hebben gehad hoe zij denken dat dit voorkomen had kunnen worden.

Er is de afgelopen 20 jaar veel onderzoek gedaan naar vrouwen met een posttraumatische stress stoornis (PTSS) na de bevalling. We weten dat in westerse landen PTSS na de bevalling bij ongeveer 3% van de vrouwen voorkomt, de Nederlandse cijfers liggen rond de 1-2%. Het percentage vrouwen dat aangeeft dat zij de bevalling als traumatisch heeft ervaren varieert in de wetenschappelijke literatuur van 9 tot 45 %. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar risicofactoren voor het ontwikkelen van PTSS na de bevalling. Daarentegen is er nog maar weinig onderzoek gepubliceerd over de behandeling van PTSS na de bevalling, hoewel er vooralsnog geen duidelijke redenen zijn om aan te nemen dat die behandeling anders zou moeten zijn dan bij PTSS na andere vormen van traumatische ervaringen. 

Over de preventie van PTSS na de bevalling en traumatische bevallingservaringen is nog weinig bekend. Sterker nog: er zijn geen goede, grootschalige studies gepubliceerd over hoe vrouwen zelf denken dat hun traumatische bevallingservaring voorkomen had kunnen worden. Wij willen hier graag verandering in brengen. 


Onderzoekers

De TEACH-studie (Traumatic Experiences Associated with CHildbirth) wordt uitgevoerd onder leiding van:

Dr. Claire Stramrood                      

Gynaecoloog in opleiding in het UMC Utrecht, expert op het gebied van PTSS na de bevalling en lid van de richtlijncommissie “PTSS na de bevalling en traumatische bevallingservaringen”. Daarnaast bestuurslid van het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap (LKPZ) en onderzoeker binnen de Childbirth and Psychotrauma Research (CAPTURE) group van het OLVG in Amsterdam.

Drs. Martine Hollander                 

Gynaecoloog-perinatoloog in het Radboudumc te Nijmegen en ex-eerstelijns verloskundige. Daarnaast promovenda van de Wonderstudie naar bevalwensen buiten de richtlijnen.


Wij worden ondersteund door 2 studenten:

Eline van Hastenberg, 6e jaars student geneeskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen 

Lotte Jansen, 3e jaars student psychologie & biologie aan University College Utrecht


Dit onderzoek is beoordeeld door de Commissie Mensgebonden Onderzoek (CMO) van het Radboudumc te Nijmegen (nummer 2016-2305) als zijnde niet-WMO plichtig.


Referenties: 

Alcorn KL et al. A prospective longitudinal study of the prevalence of post-traumatic stress disorder resulting from childbirth events. Psychological Medicine 2010 Nov;40(11):1849-59

Ayers S et al. The aetiology of post-traumatic stress following childbirth: a meta-analysis and theoretical framework. Psychological Medicine. 2016 Apr;46(6):1121-34

Grekin R et al. Prevalence and risk factors of postpartum posttraumatic stress disorder: a meta-analysis. Clin Psychol Rev. 2014 Jul;34(5):389-401

Olde E et al. Peritraumatic dissociation and emotions as predictors of PTSD symptoms following childbirth. J Trauma Dissociation. 2005;6(3):125-42.

Stramrood CAI et al. Posttraumatic stress following childbirth in homelike- and hospital settings. J Psychosom Obstet Gynaecol. 2011 Jun;32(2):88-97

Media & zorgprofessionals


Om zo veel mogelijk aandacht voor dit onderwerp te krijgen, stellen wij aandacht in de media voor dit onderzoek zeer op prijs.

Ben je geinteresseerd in het onderzoek / de resultaten, stuur ons dan een mailtje: info@traumatischebevalling.nl


Er kan verwezen worden naar deze website: 

  www.traumatischebevalling.nl


Je kunt contact met ons opnemen via:

  info@traumatischebevalling.nl


Je kunt ons vinden op: 

  :  www.facebook.com/traumatischebevalling

  :  https://twitter.com/BevallingTrauma